Çerez Politikası

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metninlerini inceleyebilirsiniz. Web sitemizi kullanarak açıklama metinlerindeki uyarıları kabul etmiş sayılırsınız.

2024 YILI KULÜP AKREDİTASYON İŞLEMLERİ

01 OCAK-31 NİSAN 2024 tarihleri arasında 2024 yılı Kulüp Akreditasyon işlemleri yapılmaya başlanacaktır.

İlgili kulüplerce hazırlanıp Federasyonumuza iletilmiş olan 2024 Yılı Akreditasyon evrakları, 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle yapılmaya başlanacak Antrenör Vize işlemleri ardından kontrol edilerek işleme alınacaktır.

• 2024 yılı akreditasyon ücreti 2000 TL’dir.


KULÜP AKREDİTASYON FORMLARI İÇİN TIKLAYINIZ


KULÜP AKREDİTASYON TALİMATI GEREĞİNCE;

• İl Müdürlükleri tarafından tescil işlemleri yapılmış kulüplerin federasyon faaliyetlerine katılabilmesi amacıyla akreditasyon işlemleri yapılır.
• Tescilleri yapılmayan, tescil şartlarını kaybeden, tescilleri iptal edilen, federasyonca akredite edilmeyen veya akreditasyonları iptal edilen kulüpler Federasyon faaliyetlerine katılamazlar.
• Akredite tarihine kadar kriterleri yerine getirmeyen, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon işlemleri yapılmaz. Akreditasyonu yapılan kulüpler, belirtilen kriterlerin herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir.
• Akreditasyon işlemi için branş farkı gözetilmeksizin bir antrenör aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüpte çalıştığını beyan edebilir.
• Kulüp akreditasyon bedeli her yıl Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Kulübün akreditasyon olacağı branş sayısına bakılmaksızın akreditasyon ücreti ödenir.

KULÜP AKREDİTASYON İŞLEMLERİ
Kulüpler, her branş için akreditasyon işlemini sezon başında katılacakları ilk yarışma başvurusundan önce yapmak zorundadır. Federasyon’un bünyesinde katılacağı her branş için akredite edilir.
• a)Federasyon kulüplerin akreditasyon dosyalarını beş gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır.
• b)Belgeler tamamlandığı takdirde Federasyon, on iş günü içerisinde kulüplerin akreditasyon işlemini onaylar.
• c)Federasyon bünyesinde bulunan branşlar için ayrı ayrı akreditasyon yapılır.
• ç)Federasyon başkanlığının onayından sonra akreditasyon numarası verilerek akreditasyon işlemi tamamlanır. Spor kulüpleri için akreditasyon numarası "kulüp derbis numarası – PA (Plak Atışları), HA (Havalı-Ateşli Silahlar), PRA (Para Atıcılık), İE (İşitme Engelli) PA-HA-PRA-İE (dört branşta da akredite olacaksa) sıra numarası şeklinde kulübe akreditasyon numarası verilir.
• d)Akreditasyon işlemi tamamlandıktan sonra, Federasyon dosyalardaki belgeleri tasdik ederek birini kulübe verir ve diğerini saklar.
• e) Akredite olan spor kulüplerinin isim listesi federasyonun resmi internet sayfasında yayımlanır. Akredite olan spor kulüplerinin sporcuları lisans işlemlerinde bir ücret ödemez.


İLK KEZ AKREDİTE OLACAK YA DA KULÜP-ANTRENÖR BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KULÜPLER İÇİN GEREKEN BELGELER
Aşağıdaki belgeler iki dosya halinde hazırlanarak Federasyon’a verilir:
• a) Kulübün akreditasyonunun yapılması için Ek-1'de istenilen bilgilerin İl Müdürlüğü'nden başvuru tarihinden en geç 3 (üç) ay önce alınmış onaylı örneği. (Ek-1)
• b) Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, kulübün akreditasyon için başvurulan branşlarda faaliyet göstereceğini belirten taahhütname (Ek-2)
• c) Tescil ve akreditasyon işlemlerinde taahhüt edilen Atıcılık branşlarında görevlendirilecek antrenörler için Genel Müdürlükçe denkliği yapılması şartıyla yurtdışından alınmış antrenör belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti, yabancı uyruklu antrenör görevlendirilecek ise oturma izni,
• ç) Federasyon faaliyetlerine katılacak olan kulüplerin akreditasyon işlemleri için kulüpler bünyelerinde plak atışları/havalı ateşli silahlar/para atıcılık veya işitme engelliler antrenör belgesine sahip ve vizesi yapılmış antrenör bulundurmak zorundadır. Kulüplerin fahri ya da sözleşmeli olan antrenörü en fazla iki kulüpte görev yapabilir. Antrenör beyanı (Ek-3)
• d) Akreditasyon işlemleri için istenilen tüm belgelerin spor kulübünün imzaya yetkili kişi veya kişilerince imzalanmış olması (Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4),
• e) İl Müdürlüğü’nce Havalı-Ateşli, Plak Atışları, Para Atıcılık ve/veya İşitme Engelliler tescil kaydı bulunan kulüplerin, akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş akreditasyon bedelinin federasyonunca ilan edilen tarihlere kadar federasyon banka hesabına yatırılmış olması (banka makbuzu),
• f) Kulüp yetkililerince beyan, kabul ve taahhüt edilen Kulüp Bilgi Formu (Ek-4).


DAHA ÖNCEKİ SENELERDE AKREDİTASYON İŞLEMİ YAPTIRMIŞ VE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYAN KULÜPLER İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
• 2024 Yılı Vizeli olan Antrenör beyanı (Ek-3)
• Akreditasyon Ücret Dekontu
İSİM, RENK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, TESCİL İPTALİ
• Akredite edildikten sonra isim, renk veya tüzük değişikliği yapan kulüpler, İl Müdürlüğü'nce yapılan değişikliğin onaylandığına dair belgeyi federasyona verirler.
• Akredite olduğu halde il müdürlüğünde branş tescilini iptal eden veya branşı iptal edilen kulüpler, iptal işlemini federasyona bildirirler. Branş iptali yapıldığı andan itibaren ilgili kulübün iptal edilen branştaki akreditasyonu iptal edilmiş sayılır. Akreditasyonun iptal edilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
• Branş tescili iptalleri konusunda federasyon il müdürlükleri ile yazışabilir, bilgi alabilir ve bu çerçevede ilgili kulübün akreditasyonunu iptal edebilir.
KULÜP AKREDİTASYON İŞLEMİ İPTALİ
• Akreditasyon ve tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri branşta faaliyet göstermeyen, taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, akreditasyonlarının iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler, Federasyonca yazılı olarak uyarılır.
• a) Federasyon akreditasyon işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, yanıltıcı veya sahte olarak belge düzenleyen, gerçeğe aykırı belge beyanında bulunan, akreditasyonunun iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüplerin akreditasyonun iptali konusunda federasyon karar alır. Federasyon Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği kişi veya kişilerin onayı ile akreditasyon iptal edilir. Akredite edilmiş olsa dahi faaliyetlere katılmamış sayılır. Ayrıca Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir.
• b) Genel Kurul Kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile feshedilen kulüplerin akreditasyonu iptal edilir. Branş akreditasyonları iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden o branşta yeni akreditasyon yaptıramazlar.
• c) İlan edilen şartlara sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, Federasyonca belirlenecek akreditasyon ve katılım ücretini ödemeyen kulüplerin akreditasyon işlemleri yapılmaz. Akredite edilen kulüpler, belirtilen şartların herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün akreditasyonu iptal edilir. Kulübün idarecilerine ödenen harcırahlar ve kulübe yapılan diğer ödemeler hakkında federasyonun her türlü hukuki işlem yapma hakkı saklı kalır.

AKREDİTE EDİLMEYEN KULÜBE BAĞLI SPORCULAR*
• Kulüplerin Akredite edilmemesi veya iptal edilmesi kulüplerin sporcularının milli takım bünyesindeki faaliyetlere katılmasına engel değildir. Bu sporcular kulüple bağlantısız kabul edilir. Bu sporcular bireysel başvuru ile istisnai olarak bu faaliyetlere katılabilir. Sporcuların bu faaliyetlere katılmış olması kulübünün faaliyete katılmış olmasını sağlamaz.


CEZALI AKREDİTASYON VE İSTİSNAİ DURUMLAR
• 01 OCAK-31 NİSAN 2024 tarihleri arasında akreditasyon işlemlerini mazeretleri nedeniyle yaptıramayan kulüpler, müracaat etmeleri ve federasyon yönetim kurulunca mazeretlerinin geçerli bulunması halinde ve sezon için ilan edilen bedelin beş katından aşağı olmamak üzere bedel ödeyerek akredite edilebilirler. Akreditasyon için kulüplerde aranan şartlar aynen cezalı akreditasyon yaptıracak kulüplerde de aranır.
• Akredite olacak kulüplerin beyan ettiği antrenörün yabancı bir ülkeden alınmış antrenörlük belgesine sahip olması durumunda Kulübün akreditasyonu için ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermemesi için geçici olarak kabul edilir. Genel Müdürlükçe antrenörün belgesinin Türkiye'de akreditasyon için istenen kademeye denk gelmemesi halinde kulübün akredite işlemi iptal edilir. Akreditasyon iptaline ilişkin hükümler gerekli ise uygulanabilir. Antrenörün belgesi uygun ise kulüp ilk andan itibaren akredite edilmiş sayılır.

2024 YILI AKREDİTASYON ÜCRETİ
• 2024 yılı akreditasyon ücreti 2000 TL’dir.
• Akreditasyonunu yapan kulüp sporcularından lisans ücreti alınmayacaktır.
• Kulüp akredite olmamış veya akredite olmak istemiyor ise; sporcuları ferdi lisans çıkartarak yarışmalara katılabilir.


BANKA HESAP BİLGİLERİ
TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU
TEB - GAZİOSMANPAŞA ANKARA ŞUBESİ
IBAN: TR40 0003 2000 0000 0053 5451 41


KULÜP AKREDİTASYON SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
• İlk kez Akreditasyon yapacak ya da değişiklik belirtecek kulüpler hazırladığı belgeleri iki nüsha halinde Federasyona kargo ile gönderir
• Federasyona ulaşan belgeler kontrol edilir. Eksiklik varsa kontrol edilir. Kulüp eksikliğini 5 iş günü içinde tamamlar.
• Federasyon 10 iş günü içinde kulüplerin akreditasyon işlemlerini tasdik eder ve bir nüshasını kulübe gönderir.
Sıkça sorulan sorular:
1. Geçen sezon kulübümüz akreditasyon işlemlerini yaptırdık. Bu sezon akreditasyon işlemi için ne yapmamız gerekir?
C: Kulüp bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yoksa tüm formları doldurmanıza gerek yoktur. Sadece çalışacağınız antrenörün beyanını gösteren ek 3 formunu (jpg veya tarayıcıdan geçirerek ) ve kulüp akreditasyon ücretini yatırdığınıza dair dekontu (jpg veya tarayıcıdan geçirerek ) mail olarak [email protected] adresine göndermeniz yeterlidir.
2. Geçen yıl sadece tek branşta akredite olmuştuk bu yıl iki branşta akredite olmak istiyoruz ne yapmalıyız?
C: Tüm formları yeniden doldurup onaylatıp posta veya kargo yolu ile göndermeniz gerekmektedir.
3. Antrenörümüz 2024 yılı vizesini yaptırmadı. Kulüp akreditasyon işlemlerinde kendisi ile çalışabilir miyiz?
C: Hayır çalışamazsınız. Kulüp akreditasyon işlemlerinde çalışılacağı beyan edilen antrenörün mutlaka vizesi yapılmış olmalıdır.
4. 2024 yılı için akreditasyonumuzu ‘A’ isimli antrenör ile sözleşme imzalayarak yaptık. Sezon içinde antrenörümüz ile çalışmamaya karar verdik ne yapmalıyız?
C: Akreditasyon işlemleri yapılırken anlaşılan antrenör ile sezon içinde çalışmamaya karar verildiğinde vizeli başka bir antrenör ile anlaşılarak ek 3 formunun doldurulup gönderilmesi yeterli olacaktır. 20 iş günü içinde vizeli bir antrenörün bulunmaması durumunda kulübün akreditasyonu iptal edilir.
5. 2024 yılı vizeli antrenörüm ‘A’ spor kulübü ile sözleşme imzaladım ve akreditasyon işlemleri yapıldı. Sezon içinde kulüp ile çalışmamaya karar verdim ne yapmalım?
C: İstifa dilekçenizi verdiğinize dair bildirimi 5 iş günü içinde mail olarak [email protected] adresine bildirmelisiniz.


Kulüp Akreditasyon Talimatına ulaşmak için TIKLAYINIZ


About Us

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.

Instagram

Cart