Çerez Politikası

Size daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metninlerini inceleyebilirsiniz. Web sitemizi kullanarak açıklama metinlerindeki uyarıları kabul etmiş sayılırsınız.

SEM

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA

SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE (SEM) ATICILIK BRANŞINDA ALINACAK SPORCULARA YÖNELİK

SEÇME KRİTERLERİ 

1- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) ilgili spor federasyonlarının teklifleri dikkate alınarak SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen sportif kriterler uyarınca belirlenen şartlar kapsamında Genel Müdürlük tarafından sporcu alımı yapılabilir. 

2- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereğince SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından yerleştirme iş ve işlemleri yapılacaktır. 

3- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Sporcu Eğitim Merkezlerine gündüzlü eğitim için 11-12-13-14-15-16 ve 17 yaşındaki sporcular başvuru yapacaklardır. 

4- Atıcılık TOHM branşı olan illerde sporcu sadece baraj puanını geçtiği merkezde TOHM veya SEM’e başvuru yapabilecektir. İki merkeze aynı anda başvuru yapamayacaktır. 

5- Aynı ilde TOHM ve SEM olması durumunda sporcu TOHM devam puanını sağlayamazsa 1 kereye mahsus SEM baraj puanını atması halinde, il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM-TOHM Değerlendirme Komisyonunun onayıyla sporcular ayrıldıkları merkezlere yeniden kayıt yapılabilir. 

6- Sporcu Eğitim Merkezlerine başvurabilmek için sporcu adaylarının 01 Ocak 2024 – 30 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan, federasyonumuzca düzenlenen Ulusal Yarışmalar ile Okul Sporları Türkiye Birinciliklerinde yarışan sporcular başvuru yapabileceklerdir. Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak sporcuların illerdeki kontenjan durumuna göre yerleştirmeleri yapılacaktır. Seçme yapılacak müsabakalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

7- Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan resmi müsabakalara milli takımı temsilen katılanlar veya Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular arasından, ilgili müsabaka tarihi itibarıyla bir yıl içinde durumlarını belgelendirmeleri şartıyla il müdürlüğü veya ilgili spor federasyonunun talebi ve SEM Değerlendirme Komisyonunun teklifiyle, Genel Müdürlük tarafından alım yapılabilir. 

 8- 11-12 Yaş gruplarında yarışan sporcular Türkiye Atıcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu müsabakalarda destek sehpası kullanabilecektir. Okul Sporları Türkiye Birinciliği müsabakasında destek sehpası kullanılamayacaktır. Baraj puanları da bu yaş grubu için ayrı ayrı belirtilmiştir.

Tablo 1. Seçme yapılacak müsabakalar. 

 

9- Sporcu Eğitim Merkezlerine, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında sporcu alımı yapılmayacaktır. 

10- Sporcu Eğitim Merkezlerine 2024-2025 eğitim öğretim yılı için sporcu seçimi Tablo 1’ de yer alan müsabakalara göre yapılacaktır. 

Tablo 2. Uygulanacak baraj puanlar Tablo 3. Uygulanacak baraj puanlar 

11- Tablo 2’deki barajları geçen sporcular SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek tarihler arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapacaklardır. 

12- Okul sporları yarışmalarındaki 12-13-14-15 yaş grubu sporcuları için puanlar Tablo 3 üzerinden değerlendirilecektir. 2010 doğumlu olup 8. Sınıfta öğretim gören öğrenciler Tablo 2 üzerinden, 9. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler Tablo 3 e göre değerlendirilecektir. 

Ek-2 

13- Gündüzlü eğitim için SEM’lere başvuran sporcular; 

Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde öğrenim görmeleri şartıyla başvuru yapabileceklerdir. 

14- Başvurularda kontenjanların aşılması halinde müsabaka puanlarında en yüksek olan sporculara sırasıyla öncelik verilecektir. 

15- Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcular aşağıdaki belgelerle birlikte Sporcu Eğitim Merkezinin bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuracaklardır. 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

• e-Devlet Kapısından alınan güncel tarihli öğrenci belgesi, 

• Sağlık Raporu, 

• Veli veya vasi izin belgesi, 

• 4 adet fotoğraf, 

• Taahhütname, 

• e-Devlet Kapısından alınan ikametgâh belgesi 

16- Kayıt olan sporcular Atıcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu müsabakalara eksiksiz katılacaktır. Sporcunun mazereti olması halinde mazeret dilekçesi talep edilmeden gönderilecek ve sadece Devlet Hastanelerinden alınacak olan Yatan Hasta raporu kabul edilecektir. 

17- Merkeze kayıt yaptıran sporcular (sporcunun merkezde bulunduğu süre göz önüne alınarak) Genel Müdürlük tarafından belirlenen yaş, kategori ve seçim kriterlerinin altında performans göstermesi ya da başarı düzeyinde gelişim gösterememesi durumunda SEM ile ilişiği kesilecektir. 

18- Bu talimatta yer almayan ve tereddüt duyulan hallerde SEM Değerlendirme Komisyonu kararları doğrultusunda hareket edilecektir. 

 

About Us

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.

Instagram

Cart